• Lepší senior

    youtube

    Vedeme české seniory ke kladnému pohledu na sebe i své okolí. Snažíme se je inspirovat k aktivní účasti na utváření světa kolem nás a k větší radosti ze života. světa. Stavíme mosty mezi seniory a zbytkem společnosti.

Comments are closed.